Situacija na radnom tržištu i sektoru informacionih tehnologija u Bosni i Hercegovini i Evropskoj uniji

U Bosni i Hercegovini je stopa nezaposlenosti u julu 2015. godine iznosila 27,7% – 25,8% za muškarce i 30,7% za žene. Kad je riječ o stopi nezaposlenosti i dobnim skupinama, ona je najviša kod mladih osoba od 15-24 godina starosti i iznosi 62,3% a i u ovom slučaju viša je kod mladih žena. Statistički podaci pokazuju da žene, pogotovo one mlađe, takođe čine najveću grupu neaktivnih osoba, tj. osoba koje nisu registrovane niti kao zaposlene niti kao nezaposlene.

Kada govorimo o odabiru budućih zanimanja, mladi ljudi mahom ne raspolažu informacijama o tome koja su zanimanja danas najtraženija i najplaćenija na bh. tržištu rada. Prema istraživanjima agencija za posredovanje u zapošljavanju, diplome elektrotehničkog fakulteta su jedne od onih koje donose najveću zaradu, a zanimanja poput softver inženjera i menadžera informacionih tehnologija (IT) se smatraju za jednim od najplaćenijih.

U Evropskoj uniji (EU) situacija u IT sektoru ukazuje na nejednaku zastupljenost spolova u ovoj ekonomskoj branši. Od 7 miliona ljudi koji rade u sektoru informacijskih i komunikacijskih tehnologija (IKT) samo je 30% žena. Dok se IKT sektor ubrzano širi, žene bivaju isključene iz ove oblasti najviše zbog činjenice da nisu jednako zastupljene u IKT obrazovnim programima. Na nivou EU, od 1000 žena koje steknu visokoškolsko obrazovanje, samo ih je 29 sa diplomom iz informatike ili slične oblasti, a samo 4 rade u oblasti IKT-a. Istraživanja u EU pokazuju da će zbog povećane različitosti u potražnji i vještinama na radnom tržištu do 2020. godine postojati deficit od 900.000 kvalificiranih radnika u IKT sektoru.

Potreba za osnaživanjem djevojaka i žena

Jedan od ciljeva održivog razvoja koje su razvile zemlje članice Ujedinjenih nacija, u okviru nove globalne razvojne agende, je i cilj 5 koji glasi: Postići rodnu ravnopravnost i osnaživati žene i djevojčice. Ovaj cilj stavlja poseban fokus na povećanje upotrebe tehnologije koja obezbjeđuje ostvarivanje boljih uslova, posebno informativne i komunikacione tehnologije, radi promovisanja osnaživanja žena, te omogućavanje  jednakog pristupa ekonomskim resursima. Ekonomski osnažene žene i djevojčice imaju veću mogućnost da budu nezavisne i da se ostvare na tržištu rada, te aktivno učestvuju u svim sferama javnog života.
2
S obzirom na statističke pokazatelje o zastupljenosti djevojaka i žena u IKT oblasti u BiH i šire, bilo u obrazovanju ili sektoru zapošljavanja, očigledno je da postoji potreba za osnaživanjem djevojaka i žena da se više uključe u informacione i komunikacione tehnologije kako bi imale jednaku mogućnost da profitiraju od tog rastućeg sektora i doprinesu njegovom daljem razvoju. S druge strane, radno tržište i društvo općenito će imati koristi od većeg učešća žena u IKT-u u smislu dodatnih kapaciteta i ljudskih resursa, koji će doprinijeti rastu bruto domaćeg proizvoda.

IT Girls projekat ima upravo taj sveobuhvatni cilj da podstakne mlade žene da već od rane dobi počnu razmišljati u smjeru informacionih i komunikacionih tehnologija, te da se više uključe u svijet programiranja i programskih jezika kako bi razvile interesovanje za ovaj sektor i povećale mogućnosti u odabiru budućih karijera i obrazovnih pravaca.

IT Girls projekat ima fokus na tri konkretna cilja:

  1. Procjena stavova prema učešću žena i djevojaka u oblasti informatičkih nauka
  2. Kampanja podizanja svijesti o značaju većeg učešća žena i djevojaka u IKT sektoru
  3. Podsticanje djevojčica da se bave programiranjem, te izučavanjem i korištenjem programskih jezika

Ciljna skupina projekta jesu mlade djevojke starosne dobi od 13-15 godina, koje pohađaju zadnja tri razreda osnovne škole. Partneri na projektu su Microsoft BiH i NVO One World Platform.

Naposlijetku, važno je istaći da je IT Girls inicijativa nastala kao rezultat najbolje ideje na takmičenju mladih zaposlenika Ujedinjenih nacija u BiH, pod nazivom Takmičenje u inovacijama za mlađe od 30 godina. Ono što je karakteristično za IT Girls jeste upotreba društvenih mreža kao primarno sredstvo komunikacije sa djevojkama i promovisanje portala na kojima je moguće besplatno i jednostavno učiti o programiranju.

Predstavljamo tim IT Girls:

team

 

 

 

ciljevi

Postani IT Girl
Klikni ovdje