Prvi Girl Tech festival u Briselu ove godine

gtf-logo-long-636x310
Foto: Digital Leadership Institute dlii.org

U okviru obilježavanja Međunarodnog dana djevojčica u IKT-u 30.04.2016. godine Institut za digitalno liderstvo će organizovati prvi na svijetu Girl Tech festival u Briselu. Cjelodnevni događaj ima za cilj da promoviše informatičke i kreativne vještine djevojčica dobi od 11 do 15 godina koje žive u i oko Brisela. Ovaj festival su podržale mnoge tehnološke kompanije, asocijacije mladih, te privatne i javne firme iz Belgije i čitave Evrope.

Prvi na svijetu Girl Tech festival će ugostiti žene koje su uzori u svijetu moderne tehnologije, potom će biti organiziran takozvani Laboratorij za digitalne muze gdje će djevojčice moći da eksperimentišu sa najnovijim ostvarenjima iz svijeta informacionih tehnologija, uključujući i veliki broj praktičnih radionica na teme kao što su “Budućnost mode”, “Kompozicija digitalne muzike” i “Kreiranje pametnijih aplikacija za pametne telefone.”

Prilagodila E.M.


Postani IT Girl
Klikni ovdje