Šta je IT Girls?
ili zašto bi se djevojčice
i djevojke trebale baviti
programiranjem?
svemir image
Situacija na radnom tržištu i sektoru informacionih tehnologija u Bosni i Hercegovini i Evropskoj uniji

U Bosni i Hercegovini je stopa nezaposlenosti u na kraju 2017. godine iznosila 20,5% – 18,9% za muškarce i 23,1% za žene. Kad je riječ o stopi nezaposlenosti i dobnim skupinama, ona je najviša kod mladih osoba od 15-24 godina starosti, a kod mladih žena opet veća (51,4%) nego kod mladih muškaraca (43%). Statistički podaci pokazuju da žene, pogotovo one mlađe, takođe čine najveću grupu neaktivnih osoba, tj. osoba koje nisu registrovane niti kao zaposlene niti kao nezaposlene. Kada govorimo o odabiru budućih zanimanja, mladi ljudi mahom ne raspolažu informacijama o tome koja su zanimanja danas najtraženija i najplaćenija na bh. tržištu rada. Prema istraživanjima agencija za posredovanje u zapošljavanju, diplome elektrotehničkog fakulteta su jedne od onih koje donose najveću zaradu, a zanimanja poput softver inženjera i menadžera informacionih tehnologija (IT) se smatraju za jednim od najplaćenijih.

U Evropskoj uniji (EU) situacija u IT sektoru ukazuje na nejednaku zastupljenost spolova u ovoj ekonomskoj branši. Od 7 miliona ljudi koji rade u sektoru informacijskih i komunikacijskih tehnologija (IKT) samo je 30% žena. Dok se IKT sektor ubrzano širi, žene bivaju isključene iz ove oblasti najviše zbog činjenice da nisu jednako zastupljene u IKT obrazovnim programima. Na nivou EU, od 1000 žena koje steknu visokoškolsko obrazovanje, samo ih je 29 sa diplomom iz informatike ili slične oblasti, a samo 4 rade u oblasti IKT-a. Istraživanja u EU pokazuju da će zbog povećane različitosti u potražnji i vještinama na radnom tržištu do 2020. godine postojati deficit od 900.000 kvalificiranih radnika u IKT sektoru.

Potreba za osnaživanjem djevojaka i žena

Jedan od ciljeva održivog razvoja koje su razvile zemlje članice Ujedinjenih nacija, u okviru nove globalne razvojne agende, je i cilj 5 koji glasi: Postići rodnu ravnopravnost i osnaživati žene i djevojčice. Ovaj cilj stavlja poseban fokus na povećanje upotrebe tehnologije koja obezbjeđuje ostvarivanje boljih uslova, posebno informativne i komunikacione tehnologije, radi promovisanja osnaživanja žena, te omogućavanje jednakog pristupa ekonomskim resursima. Ekonomski osnažene žene i djevojčice imaju veću mogućnost da budu nezavisne i da se ostvare na tržištu rada, te aktivno učestvuju u svim sferama javnog života.

S obzirom na statističke pokazatelje o zastupljenosti djevojaka i žena u IKT oblasti u BiH i šire, bilo u obrazovanju ili sektoru zapošljavanja, očigledno je da postoji potreba za osnaživanjem djevojaka i žena da se više uključe u informacione i komunikacione tehnologije kako bi imale jednaku mogućnost da profitiraju od tog rastućeg sektora i doprinesu njegovom daljem razvoju. S druge strane, radno tržište i društvo općenito će imati koristi od većeg učešća žena u IKT-u u smislu dodatnih kapaciteta i ljudskih resursa, koji će doprinijeti rastu bruto domaćeg proizvoda.

IT Girls inicijativa ima upravo taj sveobuhvatni cilj da podstakne mlade žene da već od rane dobi počnu razmišljati u smjeru informacionih i komunikacionih tehnologija, te da se više uključe u svijet programiranja i programskih jezika kako bi razvile interesovanje za ovaj sektor i povećale mogućnosti u odabiru budućih karijera i obrazovnih pravaca.

IT Girls inicijativa ima fokus na tri konkretna cilja: Omogućiti djevojčicama pristup tehnologiji i usvajanju novih digitalnih vještina Podizati svijest o značaju većeg učešća žena i djevojaka u IKT sektoru Povećati ekonomske mogućnosti za žene na radnom tržištu kroz partnerstvo sa javnim i privatnim sektorom. Ciljna skupina projekta jesu mlade djevojke starosne dobi od 13-18 godina, studentice i mlade stručnjakinje u oblasti IKT-a, kao i uspješne žene sa iskustvom u ovoj industriji.

Naposlijetku, važno je istaći da je IT Girls inicijativa nastala kao rezultat najbolje ideje na takmičenju mladih zaposlenika/ica Ujedinjenih nacija u BiH, pod nazivom Takmičenje u inovacijama za mlađe od 30 godina. Ono što je karakteristično za IT Girls jeste upotreba društvenih mreža kao primarno sredstvo komunikacije sa djevojkama i promovisanje portala na kojima je moguće besplatno i jednostavno učiti o programiranju.

New Report

Close