WEPs

Principi osnaživanja žena

Principi osnaživanja žena (Women’s Empowerment Principles – WEPs) su skup principa koji nude smjernice kompanijama o tome kako promovisati rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena na radnom mjestu, tržištu i zajednici. Pridruživanjem WEPs zajednici, izvršni/a direktor/ica pokazuje predanost ovom programu na najvišem nivou kompanije i zajedno sa IT Girls radi na stvaranju i poticanju poslovnih praksi za osnaživanje žena.

Zašto kompanije žele postati dijelom globalnog pokreta? Potpisivanjem WEP-a kompanije mogu:

· privući talente,

· poboljšati kvalitetu odlučivanja,

· povećati inovacije,

· povećati zadovoljstvo zaposlenika/ca,

· poboljšati globalni ugled kompanije i

· biti dio mreže koja okuplja više od 5000 potpisnica širom svijeta.

Proces pristupanja WEPsu sastoji se od ispunjavanja ankete i kreiranja trogodišnjih akcionih planova koji su prilagođeni Vašim potrebama. Uz podršku IT Girls, kompanije dobijaju dokument koji reflektuje sve Vaše prakse, dobre strane i prijedloge poboljšanja, kao i priliku za saradnju sa međunarodnom zajednicom na putu ka kreiranju održivih i sistemskih promjena.

Da li je Vaša kompanija spremna pridužiti se našim kompanijama pionirkama u kreiranju praksi za osnaživanje žena? Postupak je jednostavan! Pišite nam na info@itgirls.ba i očekujte da Vam se javimo u što skorijem periodu.

New Report

Close