Između redova koda !

Predstavljamo video snimljen u saradnji sa ONAuBiH: “Između redova koda” – razgovor sa studentima i studenticama informatike


Radionice robotike u Muzeju ratnog djetinjstva
Klikni ovdje