Između redova koda !

Predstavljamo video snimljen u saradnji sa ONAuBiH: “Između redova koda” – razgovor sa studentima i studenticama informatike


#TehnoMašta: Djevojke osmišljavaju online aplikacije
Klikni ovdje