Između redova koda !

Predstavljamo video snimljen u saradnji sa ONAuBiH: “Između redova koda” – razgovor sa studentima i studenticama informatike


Postani IT Girl
Klikni ovdje