pridruži se digitalnoj revoluciji!

Mapa IT Girls aktivnosti

IT Girls dešavanja

SARAJEVO

#PostaniITGirl

Trening 2016/2017

Srebrenica
SREBRENICA

#PostaniITGirl

Trening 2016

Doboj

#PostaniITGirl

Trening 2016

Drvar

#PostaniITGirl

 

MOSTAR

#PostaniITGirl

Trening 2016/2017

Banjaluka
BANJA LUKA

#PostaniITGirl

Trening 2016

Prijedor
PRIJEDOR

#PostaniITGirl

Trening 2017

 

ZENICA

#PostaniITGirl

Trening 2017

#PostaniITGirl Arduino

Radionica 2018

Banovići

Osnovne škole:

OŠ Banovići

Tuzla

Osnovne škole:

OŠ "Mejdan"

Srednje škole:

Gimnazija "Meša Selimović"

Gimnazija "Ismet Mujezinović"

Mješovita srednja elektrotehnička škola

KŠC "Sveti Franjo"

Gračanica

Srednje škole:

Gimnazija "Dr. Mustafa Kamarić"

Mješovita srednja škola

Gradačac

Osnovne škole:

OŠ "Musa Ćazim Ćatić"

Srednje škole:

Gimnazija "Mustafa Novalić"

MSŠ "Hasan Kikić"

 

Kalesija

Srednje škole:

MSŠ Kalesija

Kladanj

Srednje škole:

MSŠ "Musa Ćazim Ćatić"

Srebrenik

Srednje škole:

MSŠ Srebrenik

Živinice

Srednje škole:

MSŠ Živinice

Brčko

Osnovne škole:

Deseta osnovna škola Bijela

Prva osnovna škola

Druga osnovna škola

Srednje škole:

Gimnazija "Vaso Pelagić"

Ekonomska škola

Tehnička škola

Breza

Srednje škole:

Gimnazija "Muhsin Rizvić"

Kakanj

Srednje škole:

Gimnazija "Muhsin Rizvić"

STŠ "Kemal Kapetanović

Maglaj

Srednje škole:

Gimnazija "Edhem Mulabdić"

Doboj Jug

Osnovne škole:

OŠ "21. mart" Matuzići

 

Olovo

Srednje škole:

MSŠ "Musa Ćazim Ćatić"

Tešanj

Srednje škole:

MSŠ "Musa Ćazim Ćatić"

Vareš

Srednje škole:

MSŠ "Nordbat-2"

Visoko

Osnovne škole:

OŠ "Mula Mustafa Bašeskija"

Srednje škole:

Gimnazija Visoko

Zavidovići

Srednje škole:

Gimnazija "Rizah Odžečkić"

Zenica

Osnovne škole:

OŠ "Musa Ćazim Ćatić"

Srednje škole:

Prva Gimnazija

KŠC "Sveti Pavao"

Goražde

Osnovne škole:

OŠ "Husein Efendić Đozo"

OŠ "Fahrudin Fahro Baščelija"

OŠ "Mehmedalija Mak Dizdar" Vitikovići

Srednje škole:

SSŠ " Džemal Bijedić"

MSŠ "Enver Pozderović"

STŠ "Hasib Hadžović"

Čapljina

Osnovne škole:

OŠ "Vladimira Pavlovića"

OŠ Čapljina

Srednje škole:

SŠ Čapljina

Jablanica

Osnovne škole:

OŠ "Suljo Čilić"

Konjic

Osnovne škole:

OŠ Čelebići

Srednje škole:

SŠ Konjic

 

 
Prozor-Rama

Srednje škole:

SŠ Prozor

 
Mostar

Osnovne škole:

OŠ "Mustafa Ejubović - Šejh Jujo"

VI osnovna škola

Srednje škole:

Srednja prometna škola

Srednja mašinsko-saobraćajna škola

Srednja strojarska škola Fausta Vrančića

 

 
Livno

Osnovne škole:

OŠ "Fra Lovro Karaula"

Srednje škole:

Srednja ekonomska škola

 
Tomislavgrad

Osnovne škole:

OŠ "Ivana Mažuranića"

Srednje škole:

Srednja strukovna škola

 
Ilidža

Osnovne škole:

OŠ "Ivana Mažuranića"

Srednje škole:

Četvrta gimnazija Ilidža

Srednja tehnička škola grafičkih tehnologija, dizajna i multimedije 

 
Sarajevo

Osnovne škole:

OŠ "Umihana Čuvidina"

OŠ "Edhem Mulabdić"

OŠ "Behaudin Selmanović" Briješće

Srednje škole:

Srednja poslovno-komercijalna i trgovačka škola

I Gimnazija

Srednja ekonomska škola

Srednja škola za okoliš i drvni dizajn

Srednja škola poljoprivrede, prehrane, veterine i uslužnih djelatnosti

Prva bošnjačka gimnazija

Elektrotehnička škola za energetiku

KŠC Opća realna Gimnazija

Gimnazija Obala

Gimanzija Dobrinja

Druga gimnazija

 


 
Vogošća

Osnovne škole:

OŠ "Mirsad Prnjavorac"

Srednje škole:

Srednjoškolski centar

 
Odžak

Osnovne škole:

OŠ" "Vladimir Nazor"

Srednje škole:

Srednja škola Pere Zečević

 
Orašje

Osnovne škole:

OŠ "Fra Ilija Starčević" Tolisa

Srednje škole:

2. Srednja strukovna škola

Školski centar fra Martina Nedića

 

 
Travnik

Osnovne škole:

OŠ "Travnik"

Srednje škole:

Mješovita srednja tehnička škola

Srednja Škola "Travnik" Nova Bila

 
Kiseljak

Osnovne škole:

OŠ "Kiseljak"

 
Fojnica

Srednje škole:

Srednja škola "Zijah Dizdarević"

 
Grude

Osnovne škole:

OŠ "Ruđera Boškovića"

OŠ "Fra Stipan Vrljić" Sovići

Srednje škole:

SŠ "Antuna Branka Šimića"

 
Posušje

Srednje škole:

Gimnazija fra Grge Martića

Srednja strukovna škola

 
Ljubuški

Srednje škole:

Srednja strukovna škola "Ruđera Boškovića"

 
Široki Brijeg

Srednje škole:

Srednja strukovna škola

 
Ključ

Osnovne škole:

OŠ "Ključ"

Srednje škole:

MSŠ "Profesor Omer Filipović"

 
Bihać

Srednje škole:

Gimnazija "Bihać"

Mješovita elektrotehnička i drvoprerađivačka srednja škola

 
Bos. Krupa

Osnovne škole:

Prva osnovna škola

Druga osnovna škola

Srednje škole:

Opća gimnazija "Bosanska Krupa"

 
Bos. Petrovac

Srednje škole:

MSŠ "Bosanski Petrovac"

 
Bužim

Srednje škole:

MSŠ "Hasan Musić"

 
Cazin

Osnovne škole:

OŠ "Cazin II"

OŠ Ćoralići

Srednje škole:

Gimnazija Cazin

 
Sanski Most

Srednje škole:

MSŠ "Sanski Most"

 
Velika Kladuša

Srednje škole:

Gimnazija Velika Kladuša

 

visokokvalitetne digitalne vještine za djevojčice i djevojke
stručna obuka, zaposlenje i standardi radnog mjesta u sferi upravljanja ljudskim resursima
zagovaranje i izgradnja samopouzdanja za djevojke i djevojčice

IT Girls klubovi - statistika

IT Super Girls

Broj IT Girls klubova

0

Broj učenica u IT Girls klubovima

0

Broj učenika u IT Girls klubovima

0

IT Girls klubovi - statistika

Broj IT Girls klubova

0

Broj učenica u IT Girls klubovima

0

Broj učenika u IT Girls klubovima

0

IT Super Girls