< Resursi

Rodno-odgovorne metode podučavanja

Udžbenici iz STEAM oblasti i rodno-odgovorne metode podučavanja

Prezentacija priručnika o rodno osjetljivim nastavnim metodama

IT Girls i Arduino priručnik za nastavnike i nastavnice

Obuke za trenere i trenerice iz rodno-odgovornih metoda podučavanja