SPARK poslovni park je infrastrukturalni kompleks u Mostaru koji usluge dijeli na četiri cjeline: SPARK school, SPARK lab, SPARK startup i SPARK business. Udruga Hello World je brendirana kao SPARK school – mjesto na kojem će mladi ljudi steći konkretna znanja iz određenih razvojnih tehnologija, uz mogućnost prakse i profesionalnog usavršavanja. U sklopu SPARK škole se dva puta godišnje organiziraju besplatne radionice za dizajn i projektni menadžment, dok radionice programiranja budu svaki mjesec. Upravo na besplatnim radionicama programiranja, kao edukatorice, rade moje sagovornice Lana Džidić i Marijana Planinić. 

Razgovarala: Senka Imamović

IT Girls: Koje fakultete ste završile? Odakle u IT-u?

Lana: Završila sam Ekonomski fakultet na Sveučilištu u Mostaru, smjer poslovna informatika. U vrijeme odabira nastavka školovanja to mi se činilo kao dobra kombinacija, i vremenom sam shvatila da se u potpunosti pronalazim u IT-u, tako da sam danas tu gdje jesam.

Marijana: Završila sam studij računarstva na Fakultetu strojarstva i računarstva u Mostaru. Iskreno, da mi je netko u srednjoj školi i ranije rekao da ću se baviti programiranjem, rekla bih – nema šanse 🙂 Kako su mi uvijek išle od ruke matematika i fizika, željela sam upisati neki inženjerski smjer. Informatika me i nije baš zanimala, ali po završetku gimnazije par prijateljica mi je reklo za smjer računarstvo gdje su na prijemnom ispitu bili matematika i fizika. To me privuklo i tako sam krenula u svijet programiranja. Ispočetka sam se kolebala i nisam bila sigurna je li to za mene, sve je bilo novo i strano. Išla sam ispit po ispit, godinu po godinu, bolje savladala osnove programiranja i tako uspješno završila fakultet. NSoft je jedna od članica SPARK poslovnog parka, osnovana 2008. godine s dvije zaposlene osobe, a sada zapošljava više od 150 ljudi. U tom periodu, NSoft je imao besplatnu praksu za mlade programere koji žele naučiti nešto novo. Odlučila sam se prijaviti i pokušati da napravim svoje ‘prve korake’ kao programerka jer mi je trebalo prakse. Nakon mjesec dana, NSoft je pozvao sve sudionike prakse na probni rad. Kada sam postala dio NSofta, uz veliku podršku radnih kolega i mentora uspjela sam da napredujem i osamostalim se. Već tri i pol godine radim u NSoftu i prezadovoljna sam i zahvalna što mi se pružila mogućnost da mnogo učim i uspijem u svom poslu.

IT Girls: Obje ste trenerice na SPARK School besplatnim radionicama programiranja. Koje kvalitete su bile potrebne da bi predavale o programiranju?

Lana: Osim, naravno, tehničkog znanja o tematici koju predaje jedan predavač, mislim da je potrebno željeti i znati prenositi znanje, biti opušten i komunikativan te imati strpljenja s polaznicima tečaja.

Marijana: Jedni od osnivača SPARK school su naše radne kolege, tako da su upoznati tko kako poznaje određene programske jezike. Također, tim se mijenja, uvijek nastojimo jedni drugima izaći u susret: ako treba zamijeniti predavača ili mentora, pomoći oko predavanja, jer postoji širok spektar ljudi koji poznaje različite programske jezike.

IT Girls: Kojim programskim jezicima ih učite i kako koncipirate radionice?

Lana: Trenutno vodim jednu radionicu u sklopu naprednih radionica JavaScripta. Kroz zadnje dvije godine sam vodila i druge radionice kao što su: osnove HTML-a i CSS-a, jQuery, socket.io i HTTP protokol. Jedno predavanje se sastoji od neizbježnog teorijskog uvoda u tematiku, ali je fokus na primjerima i zadacima.

Marijana: Ovisno o vrsti radionice, polaznike na početnim radionicama učimo osnovama programiranja: HTML, CSS, JavaScript te na naprednim radionicama: jQuery, AngularJS, PHP. Svaka radionica ima određeni program te dogovoreni broj nastavnih jedinica. Svi predavači imaju pravilnik i dužni su napraviti nastavni program i prezentacije za svoju radionicu. Također vodi se evidencija o polaznicima: nazočnost, aktivnost, rad domaćih zadaća. Ciklus radionica “Writing Your Story in Code” se sastoji od tri dijela: Uvod u programiranje, Frontend i Backend. Možete li mi objasniti uslove prelaska na narednu radionicu i da li ih je teško ispuniti?

Marijana: Uvod u programiranje sadrži početne radionice i na kraju tog dijela imamo ulazne testove za napredne radionice, smjer frontend i backend. Polaznici koji žele preskočiti početne radionice odmah idu na ulazne testove za naredne radionice. Voditelji određenog smjera prave ulazne testove. Testovi nisu laki, ali tko pokaže trud, zalaganje i napredak kroz početne radionice ili već poznaje osnove programiranja, sigurno da prolazi testove i ide dalje na smjer koji želi. Na kraju svakog ciklusa kandidatima koji polože testove dodjeljujemo certifikate.

IT Girls: Znate li procentualno kakav je odziv djevojaka na radionice? Ili imate neku statistiku o tome koliki je broj djevojaka koje su do sad prošle vaše edukacije?

Lana: Od ukupnog broja dosadašnjih polaznika, moglo bi se reći da su djevojke činile nekih 25%.

Marijana: Na početnim radionicama u jednom ciklusu bude maksimalno 20 polaznika, od čega jedna četvrtina bude polaznica. Kako u IT svijetu, tako i na našim radionicama, muškarci su dominatniji, ali odziv djevojaka je sve veći i veći.

IT Girls: Sudeći po podacima s vaše web stranice, do sad je održano 163 radionice te se od 1151 ukupnog broja polaznika/ca njih 23 zaposlilo. Koje su kvalitete potrebne da bi im ponudili posao?

Lana: Kod polaznika se ocjenjuje brzina i kvaliteta svladavanja gradiva, zanimanje za problematiku, analitičko razmišljanje i rješavanje problema, samostalnost u radu i rješavanju zadataka te opći pristup radionicama. Istaknuti polaznici su se zaposlili u članicama SPARK grupacije, a među njima je i nemali broj djevojaka.

Marijana: Kako potražnja za programerima raste iz dana u dan, SPARK škola je odlučila pokrenuti besplatne radionice u kojima će mladi ljudi steći konkretna znanja iz određenih razvojnih tehnologija, te osigurati im mogućnost prakse i profesionalnog usavršavanja. Osim toga mogu dobiti priliku za posao u nekoj od SPARK tvrtki članica ili postati dio SPARK startup programa. Kandidati koji kroz radionice pokažu najviše zalaganja, najviše znanja, najviše aktivnosti i najviše bodova na testovima dobivaju priliku za posao ili startup program.

IT Girls: Vaš tim edukatora čine uglavnom muškarci. Kako je raditi u takvom okruženju i smatrate li se ravnopravnim kolegicama?

Lana: Nikad nisam voljela podjele na ‘muške’ i ‘ženske’ poslove, a ni razmišljala tako da ne vidim razloga za osjećanje bilo kakve ravnopravnosti. Što se tiče atmosfere među edukatorima, kao i na redovnom poslu, nisam doživjela nikakve negativnosti. Jedni druge profesionalno cijenimo po kvalitetama i rezultatima, neovisno o spolu.

Marijana: Prije svega naš tim predavača čine zaposlenici NSofta. Čak neki od predavača su prošli SPARK školu. Dakle, svi smo radne kolege i odlično se poznajemo. Većina mojih radnih kolega jesu muškarci i to mi ne predstavlja nikakvu prepreku. Do sada se nisam susrela sa spolnom diskriminacijom, niti je primjetila u svojoj radnoj okolini. Danas ne bih bila ovdje gdje jesam, da na početku nisam imala podršku muških kolega koji su me naučili mnogo toga i ohrabrili.

IT Girls: Da li ste primijetile da su neki od polaznika/ca kurseva iznenađeni jer im kurseve o programiranju drže žene?

Lana: Ne, ako je i bilo iznenađenih, dobro su to skrivali 🙂

Marijana: Ne, do sada nisam primjetila da su polaznici iznenađeni što im radionice programiranja drže žene. Također nisam imala niti negativna iskustva niti negativne komentare. Prema našim polaznicima nastojimo biti što otvoreniji, ako imaju neka pitanja, komentare ili primjedbe mogu se javiti predavačima ili voditeljici SPARK škole, te svako par mjeseci radimo ankete o zadovoljstvu polaznika kako predavanjima tako i predavačima.

Kakvu budućnost predviđate za žene u IT-u?

Lana: Obzirom na količinu inicijativa koje pokušavaju probuditi zanimanje kod djevojčica za IT-em, za očekivati je da će kroz par generacija vjerojatno biti i veći udio žena zaposlenih u tom sektoru.

Marijana: Ovo nije posao koji se može dijeliti na „muški i ženski“, svako ko logički razmišlja može sebe pronaći u programiranju. Svaki je početak težak, što više učiš o tome, postaje lakše. Ne zahtijeva fizički napor, ali nije lagan jer tokom cijelog radnog dana morate biti skoncentrirani na ono što radite. Međutim, mladim djevojkama i ženama koje razmišljaju o poslu u IT sektoru pruža se mnogo toga: prije svega IT sektor je jako perspektivan sektor, pruža mogućnost stjecanja različitih znanja i razvijanja sposobnosti, možete surađivati sa drugim zemljama, putovati, pokrenuti svoj biznis, a i niste vezani za jednu lokaciju.

IT Girls: Čime bi se u budućnosti htjele baviti?

Lana: Gledajući neku bližu budućnost, htjela bih se nastaviti baviti programiranjem, širiti i usavršavati svoje znanje. Za dalje ću razmišljati za koju godinu 🙂 U svakom slučaju, ne mislim se micati iz IT-a.

Marijana: Ne znam što se može dogoditi za par godina, ali još uvijek ne planiram promjenu. Radim u velikoj firmi sa super ljudima, u odličnoj radnoj atmosferi te svaki dan imam mogućnost da se usavršavam i učim nove tehnologije. Okružena sam ljudima koji me čine sretnom i to mi je najvažnije. Ali, nikad ne reci nikad 🙂

Poruka svima onima koji oklijevaju da se prijave na vaše radionice?

Lana: Ako vas zanima programiranje, dizajn, upravljanje IT projektima i mislite da imate talenta za to, nema razloga ne prijaviti se na radionice. Nauči se mnogo korisnih stvari, ostvare se kontakti, a nije isključena ni poslovna ponuda.

Marijana: SPARK škola organizira besplatne radionice, preko kojih želi stvoriti nove programere, dizajnere i projekt menadžere. Kako potražnja za programerima, dizajnerima i projekt menadžerima raste iz dana u dan, škola želi motivirati mlade ljude za karijeru u IT sektoru, nudi mogućnost stjecanja novih, zanimljivih i korisnih stvari, mogućnost prakse i profesionalnog usavršavanja te priliku za posao u nekoj od naših tvrtki članica ili postati dio SPARK startup programa. Stoga, posjetite nas na spark.ba naći ćete dosta zanimljivih stvari i sigurno nešto za sebe.

IT Girls: Šta bi poručile djevojkama koje razmišljaju o karijeri u STEM-u?

Lana: Kratko i jasno: Ako imate želju za takvim školovanjem/karijerom, go for it, bez mnogo premišljanja 🙂

Marijana: Već sam navela mnogo prednosti u IT sektoru, te i sami možete primjetiti da je to najtraženije zanimanje današnjice. Ograničenja ne postoje. Izaberite ono što želite i volite te ustrajte u tome.