Novu školsku godinu započinjemo sa edukacijom master edukatorica i edukatora

IT Girls inicijativa ozbiljnim je koracima kročila u novu 2022/2023. školsku godinu sa projektom “IT Girls dolaze u vaše škole”. Ovoga puta u Tuzli, od 25. do 27. avgusta održala se druga obuka za nove master edukatorice i edukatore. Edukacija je kreirana i održana s ciljem osiguranja što većeg broja stručno educiranog kadra koji će […]

IT Girls dolaze i u vaše srednje škole!

STEM oblasti uvijek su zauzimale posebno mjesto u obrazovanju, no njihov značaj u digitalnom dobu u kojem živimo danas je još i veći. Složit ćete se da je neophodno da se digitalna pismenost ogleda i kroz rodnu prizmu, te da djevojčice treba da budu jednako digitalno pismene kao i dječaci. Kako bismo postigli smanjenje postojećeg […]