Amina Karić

Roditelji treba da ohrabruju i razvijaju znatiželju djevojčica za logičkim razmišljanjem

Amina Karić je direktorica kompanije Authority Partners. Nakon završenog Elektrotehničkog fakulteta, smjer računarstvo i informatika Svoju karijeru je započela u Sarajevu kao programerka u firmi koja se bavila razvojem software-a, a u nastavila je graditi u Sjedinjenim Američkim Državama. U Authority Partners-u radi od samog osnivanja kompanije.

Zašto ste se opredijelili za ovu profesiju i koliko je, uopšte, u vremenu kad ste odabrali da se bavite računarima i programiranjem, bilo drugačije biti djevojka u IT u odnosu na danas?

U vrijeme kada sam išla u srednju školu desila se promjena u obrazovnom sistemu, te je uvedeno takozvano ‘usmjereno obrazovanje’. Klasične Gimnazije, kakve mi danas poznajemo,  nisu bile dio sistema. Učenici su se, pri upisu, morali opredijeliti za određeni smjer obrazovanja. Ja sam se opredijelila za informaticki smjer, te sam prirodno i nastavila sa istim fakultetskim obrazovanjem. Tokom mojih studija značajan broj djevojaka je studirao na Elektrotehničkom fakultetu, a najviše ih je zapravo bilo na smjeru informatike.

Vaša karijera u IT industriji je bogata. Šta biste izdvojili kao iskustvo s početka karijere koje bi trebalo da ima svaka djevojka?

Smatram da je izuzetno bitno naglasiti da IT karijera podrazumijeva konstantno učenje, od kojeg zavisi napredak. Pored toga, ljubav prema ovom poslu, pozitivan stav, motivacija i odlučnost su ključni faktori uspjeha. Mi u Authority Partners-u često kažemo da kreiramo najbolje informacione sisteme zahvaljući našoj strasti za znanjem i posvećenosti kvalitetu.

Mnogi naglašavaju kako je IT industriji potreban veći broj žena. Šta vi mislite o inicijativama poput IT Girls?

Dvije od četiri naše ključne vrijednosti su rast i razvoj i društvena odgovornost. Svaki dan se trudimo da budemo društveno odgovorni i da ulažemo znanje i energiju u obrazovanje mladih ljudi i razvoj IT industrije. Stoga uz veliki entuzijazam podržavamo IT Girls inicijativu. Učešćem u inicijativama ovog tipa trudili smo se da podignemo svijest o svijetloj budućnosti IT industrije, da predstavimo djevojkama jasnu percepciju kako izgleda raditi u IT kompaniji, kakve poslove mogu da obavljaju i da ih motivišemo da budu najbolja verzija sebe. Djevojke su doista bile fantastične, zainteresovane i znatiželjne.

Također smatram da roditelji ne trebaju da podliježu stereotipima koji govore da su poslovi u IT industriji isključivo “muški”. Trebaju da ohrabruju i razvijaju znatiželju djevojčica za logičkim razmišljanjem, programiranjem, robotima i slično.

Authority Partners ima i svoj Internship program – koliko djevojaka je prošlo kroz taj program i kakva su vaša iskustva u radu sa mladim snagama?

Mi u Authority Partners-u smo veoma ponosni na AP Lab – Talent and Innovation Center. Naša vizija AP Lab-a je da uvodimo mlade ljude u realno radno okruženje, te da im damo šansu da postanu dio globalne IT scene. Posljednje dvije generacije AP LAB-a imale su skoro 50% djevojaka. Smatram da je to značajan pokazatelj kolika je zainteresovanost djevojaka za IT indsutriju. Naše iskustvo sa mladima je veoma pozitivno i sa sigurnošću mogu reći da imamo vrijedne i talentovane mlade ljude u  BiH, koje čeka svijetla budućnost. Kroz AP Lab do sada smo zaposlili 73 najtelentovanijih, dok smo 245 mladih istrenirali kroz 23 održane sesije. Naš cilj je da vodimo mlade IT profesionalce do karijere budućnosti.

Je li zaista premali broj žena u IT industriji, kod nas i globalno?

S obzirom na potrebe, premali je broj ljudi u IT industriji, a samim tim je i premali broj žena. Ohrabrenje treba da damo svima, međutim prije svega mladi ljudi treba da se upute u vrste karijera u IT sektoru, te prema svom interesovanju trebaju da odaberu šta im najviše odgovara.

Zašto je važno da bude više žena u IT sektoru?

Kao što sam prethodno navela, cijeli IT sektor treba više ljudi, pa samim tim i žene mogu pronaći jednu od karijera u ovoj brzorastućoj industriji. Trenutno nedostaje jako puno kadra, te je u ovako lošoj ekonomiji važno da se zna da postoji industrija u kojoj nije teško pronaći posao.

Mislim da nam cilj ne treba da bude da balansiramo odnose, nego da ohrabrimo što je moguće veći broj mladih ljudi da razmisle o karijeri u IT industriji. Treba demistificirati vrste poslova u IT industriji i objasniti konkretan put za svaku karijeru, te kakav set vještina treba posjedovati.

Poruka za IT Girls Bosne i Hercegovine?

Nastavite sa odličnim poslom koji radite. IT Girls inicijativa je već prepoznata kao pozitivna priča, koja je podržana od strane šireg auditorijuma. Zadovoljstvo nam je da rastemo zajedno i utičemo na svjetliju budućnost mladih ljudi u BiH.