Maja je diplomirana inžinjerka Fakulteta informacijskih tehnologija, koja radi na veoma zanimljivoj poziciji u međunarodnoj televizijskoj postaji Aljazeera Balkans. Kaže da joj je tatina radionica bila daleko zanimljivija od ružičastih svjetova koji se stereotipno vezuju za odrastanje djevojčica. IT svijet je stoga došao kao prirodan izbor, zahvaljujući kojem je danas Help Desk administrator jednog prestižnog kolektiva.

Razgovarala: Senka Imamović

IT Girls: Zašto ste odlučili upisati Fakultet informacijskih tehnologija i jeste li tad zamišljali da ćete obavljati funkciju na kojoj ste danas?

Vjerujem da je svijet informacijskih tehnologija u mom slučaju bio sasvim prirodan i jednostavan izbor. Djetinjstvo sam odmaštala u svijetu izuma koje smo prijatelj i ja vrijedno „patentirali“, u nedostatku sadržaja koji su današnjim generacijama dostupni. Tatina radionica meni je bila daleko zanimljivija od ružičastih svjetova koje se stereotipno vezuju za odrastanje djevojčica. I danas se živo sjećam trenutka kada su nam u ruke dospjeli Commodore i Spectrum koji su, kao i mnogoj djeci koja su se susrela sa konzolama tog tipa, otvorili nove i neistražene svjetove.

Sa dostupnošću tehnologija, nakon rata, otvorio mi se beskrajno zanimljiv prostor koji i danas hrani dječiju znatiželju koja mi je svojstvena.

Završila sam Srednju ekonomsku školu u Sarajevu, nakon čega je Ekonomski fakultet bio logičan odabir obrazovanja. Na sreću, prijatelji su me usmjerili da proučim program koji nudi Fakultet informacijskih tehnologija u Mostaru koji sam na kraju i završila .

Studij informacijskih tehnologija u Mostaru ponudio je proaktivan  pristup temama iz oblasti mog interesovanja, a iz današnje perspektive sretna okolnost je i to što je dio dugogodišnjih prijatelja dijelio radosti  i teškoće studiranja u drugom gradu. Program Fakulteta informacijskih tehnologija mi je bio primamljiviji od ETF-a zbog same primjenjivosti stečenog znanja u svakodnevnom radu. Imali smo dosta prostora da upoznamo različite sfere IT-a, na osnovu čega smo mogli lakše odabrati oblast koja nam odgovara.

IT Girls: Koliko dugo ste već u Aljazeeri Balkans?

Sa sjajnim kolektivom Aljazeere Balkans družim se tri godine i radno iskustvo u ovoj kompaniji s radošću proslavljam za Praznik rada.

IT Girls: U Aljazeeri Balkans radite na poziciji Help Desk administrator. Šta ta pozicija podrazumijeva i možete li opisati jedan Vaš radni dan?

Pozicija Help Desk administratora podrazumijeva prije svega rad s korisnicima  (u našem slučaju sa novinarima). Bilo koji problem koji imaju s korištenjem IT opreme i samog sistema  prijavljuju na Help Desk. Zadatak osobe na toj poziciji je da riješi problem u što kraćem vremenskom periodu ili ukoliko nije u mogućnosti problem dodijeli kolegi koji je zadužen za taj dio. Jedno od ljepših iskustava u Aljazeeri Balkans bilo je rad na projektu u Dohi koji se odnosio na kreiranje servisa prema ITIL-u koji ce olakšati rad i kolaboraciju tehničkog osoblja unutar cijele Aljazeere network. Upravo zato što ne postoji standardni radni dan unutar IT službe, pomoću ovog servisa se može jasno pratiti broj incidenata koji se desio u toku jednog dana, ko su zaduženi inžinjeri za rješavanje problema, na osnovu čega se dalje pravi knowledge base koji omogućava lakše rješavanje budućih incidenata.

Zadnjih godinu dana moj opis posla se više odnosi na sistemsku administraciju serverskog dijela sistema koja je zasnovana na Microsoft tehnologijama, tako da svoj fokus i dalju edukaciju usmjeravam u tom pravcu.

IT Girls: Informacione tehnologije i novinarstvo se sve više prepliću. Kako je kombinirati ih u svakodnevnom radnom okruženju? Koliko olakšavaju posao novinarima/kama?

Rad u prestižnom i poticajnom kolektivu kakav je tim Aljazeere Balkans nudi priliku za svakodnevno učenje i usavršavanje znanja iz oblasti IT tehnologija, infrastrukturu koja prati visoke svjetske standarde, ali i rad u izuzetno aktivnom i turbulentnom okruženju, što je svakako izazov. Za kvalitetan rad potreban je multidisciplinaran pristup, a mislim da je IT tehnologija u svijetu medija idealan prostor u kojem nema mjesta za rutinu i dosadu u svakodnevnom radu.

S druge strane, digitalna revolucija i pravac kojim se danas kreću mediji, pred novinara postavljaju veće zahtjeve u korištenju IT tehnologija.  Stoga je Al Jazzeera Balkans pružila i novinarima i IT timu priliku da se usavršavaju u skladu sa najzahtjevnijim medijskim standardima.

IT Girls: Da li imate neka negativna iskustva vezana za sektor u kojem radite? Jesu li Vas ikad uvjeravali da je ono čime se bavite muški posao?

Nisam podložna stereotipima pa tako ni svoje zanimanje nikada nisam smatrala ekskluzivno muškim svijetom, niti sam se u kolektivu osjetila neravnopravnom. Istina je da sam trenutno jedina žena u timu ali lično ne smatram da gender pitanja i na koji način određuju naše odnose i čine ih boljim ili lošijim. Sigurno je pitanje ličnog izbora, ali odbijam prihvatiti podjelu poslova na muške i ženske  (sintagme poput slabijeg spola) i ravnopravnost kao „izbor“ dosljedno primjenjujem u svim sferama rada.

IT Girls: Jeste li čuli za termin „glass ceiling“ i mislite li da ta pojava postoji i u Vašoj struci?

Glass ceiling je odlična metafora koja definiše jednu od teško dokazivih i ozbiljnih dijagnoza poslovnih odnosa i rodne neravnopravnosti na visokim pozicijama. Uz također jednako opasnu epidemiju mobbinga, glass ceiling zahtijeva strateški  pristup rješavanju problema ali i konstantnu ličnu borbu.

IT Girls: Zašto biste preporučili djevojkama da se bave IT-em?

Mnoštvo je argumenata koji idu u prilog izboru IT-a: sektor informacijsko–komunikacijskih tehnologija  je najtraženiji među zanimanjima današnjice i industrija budućnosti, iznimno je bitna stavka u napretku svake ekonomije i danas ne postoji business koji može biti bez IT podrške poslovanju.

Već sada je jasno da se suočavamo sa deficitom adekvatnih i kvalitetnih kadrova u ovoj oblasti a jasno je da su u IT sektoru najvažniji resurs ljudi.

Mene lično privlači širok dijapazon kombinacija IT-a sa drugim kreativnim i zanimljivim poslovima današnjice. Formati su također raznoliki: od rada u dinamičnom okruženju, malim timovima, freelance opcijama…